Advertentie
Advertentie

Britse verzekeraars mogen gebruik maken vangenetische tests

(tijd) - De Britse regering keurde het gebruik van genetische tests goed bij het afsluiten van een levensverzekering. Een Britse verzekeraar mag nu rekening houden met de genetische gegevens in het medisch dossier van een cliënt wanneer die een levensverzekering wenst te onderschrijven. Een persoon die aan een erfelijke ziekte lijdt, zal soms geen verzekering meer kunnen nemen of zal er een hogere premie voor moeten betalen. In België is het nog niet zo ver.De Belgische verzekeraars mogen vandaag geen genetische informatie aan een potentiële cliënt vragen. Dat is bij wet verboden. Erfelijke aandoeningen zijn in België dus geen reden om een levensverzekering te weigeren. De Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen (BVVO) is geen vragende partij om de wet op korte termijn te wijzigen. Wie een levensverzekering aanvraagt in België, moet wel al een medisch rapport invullen. De BVVO sluit niet uit dat de Belgische verzekeraars ooit ook een beroep zullen doen op de genetische tests.De beslissing van de Britse regering slaat vandaag alleen op de ziekte van Huntington (fatale aandoening waarbij de hersenen afsterven). Later komen daar nog zes andere erfelijke ziekten bij, waaronder de ziekte van Alzheimer en sommige gevallen van borstkanker. Dat meldde de Financial Times vrijdag. De Britse verzekeraars vragen de genetische informatie alleen aan de mensen die al een genetische test hebben ondergaan. Wie zich van geen kwaad bewust is, wordt dus niet verplicht een genetische test af te leggen. De verzekeraars gaan er in het VK van uit dat een kandidaat-verzekerde van goede wil is en zijn gezondheidstoestand zeker wil kennen. Iemand die een genetische test vermijdt omdat dat gevolgen kan hebben voor zijn verzekering, loopt immers ook het risico vitale informatie over zijn gezondheid te missen.