Britten krijgen nieuwe en logischer telefoonnummers

(tijd) - De Britse telefoonnummers wijzigen op 22 april. Zes telefoonzones krijgen een nieuw zonenummer: Londen, Cardiff, Coventry, Portsmouth, Southampton en Noord-Ierland.Terzelfder tijd krijgen de abonnees in deze zones een lokaal nummer van acht cijfers in plaats van zeven. De telecomregulator Oftel kondigt ook veranderingen aan van de nummers van mobilofonen, biepers en speciale nummers. Oftel haalt de explosie van het aantal telefoonnummers aan als reden voor de wijzigingen. De prefixen 03 tot 06 bijvoorbeeld worden gereserveerd voor later gebruik.Tegelijkertijd tracht Oftel met de herschikking orde op zaken te stellen en meer lijn te brengen in de verdeling van de nummers. Mobilofoonnummers krijgen daarom voortaan het prefix 07. De gsm-gebruikers kunnen tot eind april 2001 evenwel ook nog hun oude nummer gebruiken. Multimediadiensten lopen vanaf 22 april via een 09-nummer. Tot de wijziging eind april ingaat, kunnen de Britse telefoonabonnees in Londen, Cardiff, Coventry, Portsmouth, Southampton en Noord-Ierland hun nieuwe telefoonnummers gebruiken voor interzonale gesprekken. Het uitgebreide lokale nummer werkt evenwel niet binnen de zone, tenzij de abonnee vooraf het nieuwe zonenummer intoetst.De internationale code voor het Verenigd Koninkrijk (44) blijft onveranderd, evenals de internationale toegangscode (00). Voor het ISDN-verkeer wijzigt de toegangscode van 000 naar 00.