Brochures over eerste job en studentenarbeid

(tijd) - Het ministerie van tewerkstelling en arbeid heeft zopas een bijgewerkte brochure gepubliceerd, bestemd voor jongeren die binnenkort hun intrede in het beroepsleven zullen doen. Van "Wegwijs in...:de eerste job" is tevens een videocassette ter beschikking. In een tweede brochure, "Wegwijs in... de studentenarbeid', wordt een overzicht gegeven van de wettelijke en reglementaire bepalingen die opgelegd zijn aan studenten die arbeidsprestaties leveren en aan de werkgevers die hen tewerkstellen. De twee brochures zijn gratis verkrijgbaar bij het Kommissariaat-generaal voor de Bevordering van de Arbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, 1040 Brussel, Tel. 02/233.42.11 .