Broederlijk Delen lanceert De aarde behoort aan allen

(tijd) - De eenenveertigste vastenactie van Broederlijk Delen begint vandaag onder het motto De aarde behoort aan allen. Een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling voor iedereen impliceert een herverdeling van de welvaart, is de boodschap. Vertaald voor de politici betekent dit een kwijtschelding van de schulden van de armste landen, de invoering van de zogenaamde Tobintaks en het optrekken van het budget voor ontwikkelingshulp tot 0,7 procent van het bruto nationaal product (BNP).