Broeikaseffekt maakt gifstoffen sneller vrij

Het broeikaseffekt kan in de komende decennia leiden tot een verhoging van de gemiddelde temperatuur op aarde met 1,5 tot 5,5 C. Dit staat in een nieuwe Europese studie die donderdag bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven is geprezenteerd. Deze klimaatverandering kan naast al bekende mogelijke gevolgen van het broeikaseffekt, ook de manier aantasten waarop het milieu chemische elementen opslaat en/of verwerkt. Het vrijkomen van giftige stoffen, die nu nog zijn opgeslagen in de bodem en het water, kan zo worden versneld. Alle leven in meren en binnenzeeën dreigt hierdoor abrupt te worden gedood.