Advertentie
Advertentie

Brokken bij Groen!-Limburg lijken niet meer te lijmen

(tijd) - De 23-jarige student Peter Verpoorten dreef de spanning bij Groen!-Limburg woensdagavond op de spits. Hij liet op het provinciaal partijbestuur over een motie stemmen waarin Groen!-Limburg een lijstenverbinding aangaat met sp.a-spirit. Een breuk tussen voor- en tegenstanders van een kartel lijkt onafwendbaar. De voorzitter van de Limburgse groenen heeft genoeg van het gekrakeel en gooit de handdoek in de ring. De Limburgse sp.a wacht geduldig af. Reacties