Brouwerij Van Roy uit Wieze overgenomen door De Anker

(tijd) - De rechtbank van koophandel van Dendermonde heeft op 9 juni onder voorzitterschap van rechter G. De Croock de overname van de failliete brouwerij R. Van Roy te Wieze bekrachtigd. Overnemer is de NV De Anker uit Wieze die familiale banden heeft met de vroegere brouwerij. De curatoren Dauwe, Baillon en Pieters hebben de verkoop in ongeveer anderhalve maand kunnen afronden.De brouwerij R. Van Roy uit Wieze, opgericht in 1866 en vooral bekend als organizator van de oktoberfeesten te Wieze, kampte al enkele jaren met strukturele problemen. Het bedrijf probeerde het hoofd boven water te houden door onder meer niet-essentiële eigendommen te verkopen. Sinds 1991 kampte de brouwerij met een negatief courant resultaat dat in 1992 was opgelopen tot 32 miljoen fr. tegenover de 13 miljoen van 1991. De omzet daalde van 593 miljoen tot 498,7 miljoen fr.