Brouwerijholding Unibra lijdt verlies van bijna 6 miljoen frank

(tijd) - Unibra, een Belgische holding met brouwerijbelangen, vooral in Afrika, sloot het eerste halfjaar af met een verlies van 5,9 miljoen frank, vergeleken met een verlies van 1,2 miljoen een jaar geleden. Unibra vreest het jaarresultaat van 1994 niet te evenaren.Het courant verlies na belastingen van de NV Unibra nam toe van 1,3 miljoen tot 2,5 miljoen frank. De uitzonderlijke resultaten verscherpten het negatief resultaat. Zij zorgden voor een verlies van 3,4 miljoen in 1995 tegen een winst van 100.000 frank in 1994.