BRTN bespaart op eigen produkties

(tijd) - Om haar begroting in evenwicht te houden gaat de BRTN de komende jaren voor bijna 9% snoeien in de eigen produkties. Die zouden daardoor minder dan de helft van het programma-aanbod uitmaken. In de plaats komen goedkopere aangekochte programma's. Naast deze besparingsmaatregel plant de openbare omroep in haar meerjarenplan 1995-1999 de afvloeiing van een 150 personeelsleden, of 5% van het personeelsbestand.Jaarlijks moet de BRTN een (bijgestuurd) meerjarenplan voor de komende vijf jaar voorleggen aan de Vlaamse raad en regering. Het plan 1995-1999 werd twee weken geleden bij de Vlaamse raad ingediend en wordt vandaag besproken door de executieve. De top van de openbare omroep gaat er in haar jongste vijfjarenplan van uit dat de huidige financieringsregeling behouden blijft: enerzijds een vaste en aanvullende dotatie van de Vlaamse overheid (thans een 8 miljard in totaal) en anderzijds eigen inkomsten, voornamelijk uit sponsoring en radioreklame (thans zowat 1,5, waarvan 1 miljard fr. radioreklame). Deze eigen inkomsten zouden volgens de BRTN-prognose hoogstens met de inflatie toenemen. Voor de radioreklame wordt wel een reële groei van 1,5% vooropgezet (bovenop de index van de konsumptieprijzen).