BRTN heeft nieuw personeelsstatuut

BRUSSEL (belga) - De raad van beheer van de BRTN heeft een nieuw personeelsstatuut voor de Vlaamse openbare omroep uitgewerkt. Daarin worden vooral de indienstneming, het ontslag, de verloning en de mutatie van personeelsleden versoepeld. De raad heeft luidens een mededeling ook kennis genomen van de kostprijs per uur uitzending in 1993. Voor de radio bedraagt die 69.000 frank en voor de televisie 1.160.000 frank.