BRTN-meerjarenplan

(belga) - Het nieuwe meerjarenplan van de BRTN zal eind deze maand klaar zijn. Administrateur-generaal Cas Goossens antwoordt daarmee op een ultimatum van Eric Van Rompuy, CVP-fraktieleider in de Vlaamse Raad. Volgens een artikel in De Standaard dreigde Van Rompuy er mee de bijkomende dotatie van de BRTN niet goed te keuren indien het meerjarenplan niet binnen de twee weken wordt voorgelegd. Volgens Goossens ligt de schuld van de laattijdigheid bij de Vlaamse overheid die de BRTN in het ongewisse laat over de omvang van die dotatie.