BRTN-top protesteert tegen inlevering

(tijd/belga) - "Verrast en ontsteld' is de BRTN over de beslissing van de Vlaamse regering om de dotatie voor het lopende jaar met 122,1 miljoen fr. te verminderen. De voorzitter van de raad van beheer Els Witte en administrateur-generaal Cas Goossens hebben gisteren bij gemeenschapsminister Hugo Weckx tegen de maatregel geprotesteerd. Volgens Goossens is de beslissing strijdig met de financieringsregel zoals die in het omroepdekreet staat. Tevens dreigen er likwiditeitsproblemen. De BRTN blijft niets anders over dan op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen, aldus nog Goossens. Weckx wees erop dat de BRTN niet specifiek gevizeerd werd. De Vlaams executieve besliste op het begrotingsberaad dat alle instellingen van openbaar nut 5 procent op hun werkingsmiddelen dienen in te leveren.