Bruce Anderson,

Bruce Anderson, columnist, over de arrestatie van Saddam Hoessein 'De gevangenneming van Saddam zal een andere atmosfeer creeren. Het zal vele Irakezen helpen om in hun eigen toekomst te geloven. Tot nu toe leek het tijdschema van de coalitietroepen voor de overdracht van de macht aan nieuwe Iraakse instellingen onrealistisch. Nu lijkt het enkel nog optimistisch. Het zou misschien beter zijn geweest als Saddam niet levend gevangen was. Het lijk van Saddam zou een gemakkelijkere oplossing zijn geweest. Nu zal er zeker gediscussieerd worden over de te volgen wetten, de rechters en de straffen. Maar dat zijn geen onoverkoombare problemen. Tenminste discussieren we nu over de berechting van Saddam in de plaats van ons af te vragen welke schade hij nog zal aanrichten.' The Independent Judith Mayhew, hoofd van Kings College, Cambridge, over vrouwen op de arbeidsmarkt 'Ik ben zeer competitief ingesteld, dat is gebruikelijk bij Australische en Amerikaanse vrouwen, en veel minder bij Britse vrouwen. Wij zijn niet grootgebracht met de idee dat deelnemen belangrijker is dan winnen - voor ons is winnen het enige wat telt. Mijn generatie ging te ver in een poging het mannelijke rolmodel na te apen. We werkten allen zeer hard - harder dan de mannen - voor een lange tijd. De volgende generatie vrouwen pakt het veel slimmer aan. De slinger slaat nu door in de andere richting. Vrouwen trekken zich terug uit de arbeidsmarkt omdat ze daartoe de mogelijkheid hebben. We hebben altijd meer keuzes gehad en wij hebben meerdere definities voor succes en macht, niet slechts een. In veel gevallen zijn het de mannen die gevangen zitten. Vrouwen zijn vrijer om gevarieerder te leven, om zich naar de top te werken of juist niet.' The Observer Aime Heene, hoogleraar en zelfstandig adviseur in strategisch management, over maatschappelijk verantwoord ondernemen 'Als een onderneming ter verantwoording wordt geroepen, is het waarschijnlijk al te laat. Daarom moet een onderneming zich afvragen welke haar stakeholders zijn, en eventueel anticiperen op hun bekommernissen. Het stakeholders-idee is een aanbeveling om ruim te denken: wie zijn de actoren rond ons die ons kunnen beinvloeden? (...) We komen uit een wereld waar het aandeelhoudersdenken dominant was. Nu wordt het belang van de aandeelhouders meer afgewogen tegen dat van de andere stakeholders. Aandeelhouders zouden zich toch ook moeten realiseren dat zij een van de minst schaarse middelen beheersen die een onderneming nodig heeft: geld. Geld is niet bepaald schaars, toch?' De Standaard