Brug tussen vermogenden met een harten de humanitaire sector

Niet elke vermogende particulier is enkel en alleen op zoek naar financieel rendement voor zijn beleggingen.Ook sociaal rendement is voor hen van tel. Zij kijken uit naar die schenking aan een goed doel die het best aansluit bij hun persoonlijke ervaring en waarden. Filantropisch consulent Kurt Pelemanstaat deze vermogenden bij met onafhankelijk advies. Hij beschouwt zichzelf als een brug tussen vermogenden meteen hart en de humanitaire dienstensector.