Brugge start met VZW Congresbureau Brugge

BRUGGE (tijd) - Met de start van de VZW Congresbureau Brugge wil het 'Venetië van het Noorden' op haar beurt werk maken van een doelgerichte promotie en coördinatie van haar roeping als congres- en seminarie-oord. De VZW Congresbureau Brugge is een krachtenbundeling van de stedelijke overheid en de privé-sector. Het bureau zal in het eerste werkjaar over 14 miljoen frank aan werkingsmiddelen kunnen beschikken, samengebracht door de stad en een twaalftal Brugse hotels. Geestelijke vader van het initiatief is de Brugse toerismemanager Hugo Slimbrouck (38) die als contractueel congresmanager samen met twee medewerkers, de objectieven van de VZW moet waarmaken. Slimbrouck startte begin dit jaar op eigen houtje met een discrete verkenningsronde om de stedelijke overheid en de horecabedrijven op één lijn te krijgen. Over de opportuniteiten en troeven van Brugge als locatie voor congressen en conferenties en over het gebrek aan doelgerichte promotie en coördinatie van deze lucratieve business, werd in Brugge al vele jaren geklaagd, georakeld en gekibbeld.