Brugpensioen-gesprek Tiense levert niets op

Een eerste gesprek tussen vakbonden en direktie van de Tiense Suikerraffinaderij over de modaliteiten van de brugpensioenregeling voor de 123 ontslagen werknemers heeft niets opgeleverd. De direktie van Tiense stelde een financiële regeling voor waarbij de ontslagen werknemers tot aan het pensioen 70% van hun nettoloon ontvangen, vermeerderd met een premie en andere voordelen. De vakbonden van de vestiging te Tienen vroegen verduidelijking van dit direktievoorstel; de syndikale delegaties van de vestigingen uit Wanze, Jemappes en Brugelette wezen de voorstellen meteen af. Zij willen dezelfde regeling als werd toegepast bij de sanering uit 1985. Toen werd 75% van het nettoloon tot aan het pensioen gegarandeerd en nog eens 5% meteen als premie uitbetaald.