Advertentie
Advertentie

Brugse expohallen in 1990 ?

BRUGGE (tijd) - De Brugse horeca-vereniging konfronteerde bij monde van voorzitter Floreal, het Brugse stadsbestuur met een ontwerp van oprichting van een grootschalig beurscomplex, dat moet tegemoet komen aan de nood aan polyvalente ruimte voor grote commerciële manifestaties. Het huidige beursgebouw in het stadscentrum voldoet al lang niet meer en ook het Boudewijnpark beantwoordt onvoldoende aan de wensen van de organizatoren van beurzen en salons. Daarom liggen nu de plannen op tafel voor de bouw van een expohall van 8.500 m2 met 2.000 parkeerplaatsen. Voor de lokalizatie wordt gedacht aan gronden tussen Brugge en Zeebrugge langsheen de expresweg. De bouwkosten, geschat op 100 miljoen, zouden door partikulier kapitaal worden gefinancierd. Een vlotte samenwerking tussen de diverse instanties moet toelaten het geheel tegen 1990 te realizeren. Het Brugse stadsbestuur toonde zich gunstig ten opzichte van het scenario maar deed nog geen definitieve uitspraak. Horeca-voorzitter Thierry Floreal suggereerde dat de afbraak van het huidige ontoereikende beursgebouw in het Brugse centrum kansen schept voor de kreatie van nieuwe bovengrondse parkeerplaatsen. De vraag naar deze voorzieningen is zoals bekend groot.JVI