Brugse middenstand wil meer parkeerplaatsen

(belga)- De Verenigde Handelsgebuurtekring van Brugge wil dat het stadsbestuur van Brugge een parkeerstudie in de binnenstad doorvoert. De vereniging groepeert duizend handelaars uit de binnenstad. Ze is de mening toegedaan dat de thans 700 bestaande betalende parkeerplaatsen in de binnenstad ontoereikend zijn. Hierdoor zoeken steeds meer konsumenten winkels op aan de rand van de stad. Om Brugge winkelvriendelijk te houden zijn 700 tot 1.000 nieuwe bijkomende betalende parkeerplaatsen nodig, aldus de vereniging. Er zijn reeds konkrete plannen overgemaakt aan het stadsbestuur. De middenstandsvereniging is wel voorstander van het reduceren van de betalende parkeertijd van drie op één uur. Op die manier is een snellere rotatie mogelijk.