Brugse socialedienstengroep ADMB zet schouders onder nieuw interim-netwerk

BRUGGE (tijd) - De socialedienstengroep ADMB, met Brugge als thuisbasis, start begin volgend jaar met de uitbouw van een Vlaams netwerk van interim-kantoren. Partners bij de oprichting van ADMB Interim zijn Gracom, de grafische holding van de familie Van der Haert en CPC Consulting, de managementvennootschap achter het West-Vlaams interim-bedrijf Inter Office Select (IOS). De erkenningscommissie voor uitzendkantoren heeft al haar advies geformuleerd. Voor de effectieve start van ADMB Interim is het nog wachten op de beslissing van de minister.De start van ADMB Interim past in de diversificatiepolitiek van de ADMB-groep. ADMB, traditioneel verweven met de middenstandsorganisatie NCMV die de meerderheid van de bestuursmandaten bekleedt, was oorspronkelijk een dienstencomglomeraat met een sociaal secretariaat, een kinderbijslagfonds, een dienst arbeidsgeneeskunde en een socialeverzekeringsfonds. De jongste jaren heeft de ADMB-groep echter in hoog tempo een aantal nevendiensten zoals ADMB-select, ADMB-Verzekeringen en Vekmo (veiligheid en milieu) ontwikkeld. ADMB wil op termijn een volledig geïntegreerd dienstenpakket aanbieden. Op die manier hoopt ADMB de klantenbinding te versterken. De ADMB-groep telt 410 personeelsleden in 33 kantoren in Vlaanderen die samen 150.000 dossiers behartigen.