Brugse stadsgebouwen naar De Vlaming

Het gebouwencomplex gelegen aan de Vlamingstraat en de Jacob Van Ooststraat in Brugge werd gisteren verkocht. De gebouwen waarin de stadsdiensten zijn gevestigd, werden verkocht tegen 61 miljoen fr. aan de groep De Vlaming. De koper wil in het gebouw appartementen gaan inrichten. Daarvoor zal hij tot een gedeeltelijke sloping overgegaan. Men wil zo vlug mogelijk met de werken starten, werken die gekoördineerd zullen worden door de groep Huys uit Knokke en de groep Pieters-De Gelder. De groep wil als privé- stadskernvernieuwer in de toekomst nog meer aankopen doen in Brugge.