Advertentie
Advertentie

Brugse Verzekering fusioneert met AVM

(tijd) - De kleine regionale verzekeringsmaatschappij De Brugse Verzekering NV, die in 1988 werd overgenomen door de Algemene Verzekeringsmaatschappij voor de Middenstand (AVM) maakt sinds 22 juni jl. integraal deel uit van AVM, zelf een dochtermaatschappij van verzekeraar ABB. De fusie wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1990 doorgevoerd.