Brussel als 'Europees district' bekoort maar weinigen

(tijd) - 'Dit is geen aanzet tot separatisme, wel een middel om tot een behoorlijker bestuur voor Brussel te komen, met een rol voor alle gemeenschappen die in die stad leven.' Met die woorden verdedigde SP-voorzitter Louis Tobback gisteren zijn voorstel om van de hoofdstad een 'Europees district' te maken. Maar zowel vanuit Vlaamse als Franstalige hoek zijn de reacties bijna allemaal afwijzend. Zelfs de Brusselaars in zijn eigen partij voelen maar weinig voor het proefballonnetje van hun voorzitter.Kan de communautaire patsituatie in Brussel overwonnen worden door van de hoofdstad een 'Europees district' met een apart statuut te maken? Tobback slaagde er zondag door het lanceren van dit idee alvast in het debat over de toekomst van Brussel - niet meteen een typisch SP-stokpaardje - naar zijn hand te zetten.