Advertentie
Advertentie

Brussel armer, Vlaanderen verrijkt, Wallonië stagneert

(tijd) - De fiskale draagkracht van het Brusselse gewest, gemeten naar het aandeel in de opbrengst van de personenbelasting, neemt de jongste jaren zienderogen af. De relatieve fiskale draagkracht van Vlaanderen blijft er daarentegen op vooruitgaan, terwijl het Waalse gewest nog lichtjes achteruitgaat. Het ziet er naar uit dat Vlaanderen volgend jaar Brussel onttroont als rijkste regio.Een en ander blijkt uit de cijfers die de Brusselse minister van begroting Jos Chabert gisteren vrijgaf bij de voorstelling van zijn begroting voor 1995. In Brussel lag de gemiddelde opbrengst in de personenbelasting per hoofd van de bevolking in 1989 nog 13,75 procent boven het landelijk gemiddelde. Vijf jaar later is deze positieve afwijking teruggevallen tot 6,46 procent. Het Vlaamse surplus op het nationaal gemiddelde nam in die periode gestaag toe, van 2,42 procent tot 5,57 procent. Wallonië zakte steeds dieper weg onder het rijksgemiddelde, van -8,46 procent tot -11,72 procent. De jongste jaren verslechtert de Waalse positie wel nog slechts met een zeer gering tempo, terwijl het tempo van het Brusselse verval toeneemt.