Advertentie
Advertentie

Brussel dwingt belastingdiensten kapitaalvlucht in EU aan te pakken

(tijd) - De Europese Commissie heeft gisteren voorstellen ingediend om belastingvlucht in de Europese Unie verder in te dijken. De voorstellen draaien in hoofdzaak rond een betere samenwerking van de nationale belastingadministraties. Die moeten in de toekomst een vraag tot terugvordering uit een andere lidstaat behandelen alsof die uit eigen land komt. En dat geldt eveneens voor de inning van directe belastingen.De voorstellen van de Europese Commissie zijn een aanpassing van een oude richtlijn uit de jaren zeventig, die de lidstaten verplicht fiscale schuldvorderingen uit andere lidstaten te innen op hun vraag. Die reglementering bleek de voorbije decennia zo lek als een zeef en werd volledig uitgebuit voor fraudeurs.