'Brussel enige winnaar bij opgedeeld België'

(tijd) - Als een splitsing van België al een winnaar zou opleveren dan zal dat niet Vlaanderen maar wel de Brusselse stadsstaat zijn. Tot dat besluit komt de Coudenberg-groep in een vandaag voorgesteld rapport. In de ogen van de groep gaat het wel om een Pyrrusoverwinning. Het verdwijnen van België zal zoveel kosten dat men kan spreken over 'een catastrofe'.Het debat over de toekomst van de Belgische staat wordt momenteel in volle hevigheid gevoerd. Eergisteren liet de VU weten dat ze nog enkel gelooft in een confederaal verband waarbij alle macht feitelijk bij de gewesten ligt. De Vlaamse minister-president Van den Brande stelt vandaag in het Vlaamse Parlement zijn prioriteitennota voor de verdere staatshervorming voor. De Coudenberg-groep behoort tot diegenen die tegengas geven. Met haar rapport 'Cost of Belgium, de meerwaarde van het federale België' tracht de groep aan te tonen hoeveel een opdeling van België wel zou kosten.