Brussel, financiële provincieplaats in Europa

De jongste jaren is er hardop gedroomd dat Brussel op korte tijd tot een Europees financieel centrum zou kunnen uitgroeien. En het moet gezegd, in één opzicht is die gunstige kentering er gekomen. De internationale belangstelling voor vastrentend B.fr.-papier is sterk gegroeid. Enkele suksesvolle ingrepen, zoals de koppeling van onze frank aan de destijds onbetwistbaar solide DM en de invoering van de lineaire obligaties, hebben hier zeker in ruime mate toe bijgedragen.