Brussel-Halle-Vilvoorde, zoveelste aflevering

(tijd) - Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) lijkt niet langer een gevaar voor de federale regering. De vraag luidt steeds meer of de paarse coalitiepartners de zaak willen laten rusten. Pas tegen het einde van deze legislatuur, in 2007, moet van het Arbitragehof echt een oplossing worden gevonden. Anders dreigt de rechtsgeldigheid van de verkiezingen in het gedrang te komen.