'Brussel is een zeer goede beurs om extra rendement te halen'

(tijd) - Het pensioenfonds van Tractebel werkte in 2003 een nieuwe beleggingsstrategie uit. Na drie jaar beursmalaise stond het inperken van het risico centraal en daalde het percentage aandelen in portefeuille. Toch dicht het grootste pensioenfonds van België de Brusselse beurs nog steeds een belangrijke rol toe. Volgens de fondsbeheerder Olivier Poswick is Brussel een zeer goede beurs om met de kennis van de lokale markt een extra rendement te halen.