Brussel laat een kloof vallen

(tijd) - De Brusselse Bel20-index stootte maandag door naar een nieuw dagrecord van 1.877,35 punten, maar de winstgroei van 0,36 procent, die bij het slot op 1.871,91 punten nog overbleef, was ontgoochelend. In de ons omringende landen sloten de aandelenmarkten gemiddeld meer dan 1 procent hoger af. Vooral de bankaandelen blijven op de Belgische beursindex drukken. Generale Bank en BBL moesten maandag verder achteruit. De herstellende dollar zond UCB en CMB dan weer flink hogerop.