Brussel naar overlegkomitee

(tijd) - De Brusselse hoofdstedelijke executieve heeft beslist om het dossier over de zogenaamde "dode hand' bij het overlegkomitee regering-executieven aanhangig te maken. Het gaat hier om het bijzonder krediet dat de nationale overheid geeft aan de Brusselse gemeenten omdat zij op gebouwen van een aantal buitenlandse instanties geen onroerende voorheffing kunnen innen. De nationale regering heeft nu unilateraal besloten deze vergoeding te verminderen. Hierdoor zal het Brusselse hoofdstedelijk gebied dit jaar slechts 207,7 miljoen ontvangen tegenover 213,5 miljoen vorig jaar. Het bedrag kompenseert slechts 25,3 procent van de inkomstenderving die de gemeenten ondergaan. Alleen al voor dit jaar komt dit neer op een verlies van 613 miljoen fr. Sinds 1989 beloopt het financiële nadeel reeds meer dan 2 miljard fr.