Brussel plant EU-wetgeving over pluralisme media

(tijd) - Er moet een Europese wetgeving komen die het pluralisme van de pers garandeert. De huidige nationale regels inzake eigendom van pers en media lopen te ver uiteen en een Europees kader ontbreekt. De Europese Commissie heeft vroeger ook al gelijklopende bemerkingen gemaakt. Maar EU-Commissielid Mario Monti is nu vast van plan begin volgend jaar een voorstel van richtlijn voor te leggen.Precies een jaar geleden was er een Europese wetgeving inzake mediaconcentraties en pluralisme op komst. De Europese Commissie durfde echter de stap niet te zetten. In Italië bijvoorbeeld had mediamagnaat Silvio Berlusconi het toen voor het zeggen. En sinds Maastricht worden Europese regels in lidstaten als Groot-Brittannië steevast afgedaan als een waardeloze en bureaucratische regeldrift.