Brussel reglementeert toegang buitenlanders tot EU

(tijd) - De Europese Commissie stelde gisteren een ontwerpconventie op die de voorwaarden voor toegang tot het EU-grondgebied voor buitenlanders reglementeert. De conventie heeft geen betrekking op vluchtelingen, maar wel op buitenlanders die door gezinshereniging, werk of studie voor kortere of langere tijd in de EU verblijven. Voor het grootste deel gaat het om een bundeling van bestaande aanbevelingen van de EU-raad. Daar worden enkele nieuwe bepalingen aan toegevoegd, zoals het recht van familieleden om na zes maanden aan de slag te gaan in de betrokken lidstaat.De ontwerpconventie moet paal en perk stellen aan de grote verschillen op Europees vlak inzake de regels voor toegang tot de EU voor buitenlanders (niet EU-burgers). Er bestaan wel een aantal aanbevelingen van de EU-raad, maar die zijn juridisch niet afdwingbaar en vaak zelfs in tegenspraak met elkaar. Vandaar dat de EU-Commissie nu een ontwerpconventie voorstelt waarin de bestaande regels in een vast juridisch kader gegoten worden en enkele nieuw principes toegevoegd worden.