Advertentie
Advertentie

Brussel wacht enkel nog op een regering

(tijd/belga) - Alle parlementaire assemblees in het Brusselse gewest zijn geïnstalleerd. Na de eerste vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapskommissie woensdag, vonden gisteren de installatievergaderingen van de raden van de Vlaamse en Franse Gemeenschapskommissie plaats. Allebei beslisten ze de benoeming van hun vast bureau uit te stellen tot na de vorming van een nieuwe Brusselse gewestregering.Het institutionele kluwen in het Brusselse is geen sinecure. Naast de installatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (BHR) - bevoegd voor de gewestmateries - dinsdag, was het woensdag de beurt aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapskommissie (GGK), die de bi-communautaire (tweetalige) persoonsgebonden aangelegenheden onder haar bevoegdheid heeft. De raad van de GGK bestaat uit de leden van de BHR.