Brussel wil belastingen verhogen

BRUSSEL (belga) - Aan de inkomstenzijde een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en van de belasting op kantoren, een aanwervingstop voor stad en OCMW en de verkoop van een deel van het onroerend patrimonium langs de uitgavenkant. Dat zijn enkele opvallende maatregelen vervat in het ontwerp van saneringsplan voor de stad Brussel, dat gisteren voor de eerste keer besproken werd op de gemeenteraad.