Brussel wil oorlogsvluchtelingen minimale rechten bieden

(tijd/belga) - De Europese Commissie is voorstander van Europese minimumnormen voor de opvang van mensen die hun land door oorlogsomstandigheden moeten verlaten. Vluchtelingen moeten in alle vijftien lidstaten het recht hebben op arbeid, wonen, gezinshereniging, scholing voor kinderen en medische verzorging. Zo staat in een actieplan dat gisteren werd goedgekeurd. Voorts steunt de EU-Commissie het Belgisch voorstel om een Europees centrum voor verdwenen kinderen op te richten.Het actieplan voor oorlogsvluchtelingen is geënt op de ervaringen met Bosnische vluchtelingen. Toen werd Europa overspoeld door 800.000 vluchtelingen, die op zeer uiteenlopende wijze in de lidstaten werden opgevangen. Voor hen kon de normale procedure in het kader van de Conventie van Genève, waarbij elke asielaanvraag afzonderlijk wordt behandeld, bovendien niet worden toegepast.