Brussels Exchanges ten laatste in 2005 open onderneming

(tijd) - Brussels Exchanges, de fusie van de Beurs van Brussel, Belfox en CIK, zal ten laatste op 1 januari 2005 zijn kapitaal openstellen voor andere aandeelhouders dan de financiële instellingen die actief zijn op de markt. De raad van bestuur van BXS kan in die tussentijd wel nog beslissen het kapitaal slechts open te stellen voor een bepaalde categorie personen of instellingen, zoals bijvoorbeeld op de beurs genoteerde ondernemingen. Doet ze dat niet, dan kan vanaf 2005 iedereen aandeelhouder worden van BXS. De deadline voor het openstellen van het kapitaal van BXS, een idee dat al langer leeft, staat in de nieuwe statuten van de Effectenbeursvennootschap. Die vraagt vandaag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering het fiat voor de fusie met Belfox en CIK. De vennootschap, die wordt omgevormd van een coöperatieve naar een naamloze vennootschap naar publiek recht, verhoogt daartoe het kapitaal tot een eigen vermogen van 1,7 miljard frank. Na de operatie hebben de grootbanken KBC, Fortis Bank en BBL samen meer dan de helft van het kapitaal van de fusiebeurs in handen. Dat wordt later herleid tot maximaal 10 procent per aandeelhouder.