Brussels Gewest bedankt voor kijk- en luistergeld

(tijd) - De Brusselse gewestregering is niet van plan de enkele miljoenen euro kijk- en luistergeld op te strijken die ze volgens het Rekenhof van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap kan krijgen. Dat zegt haar minister van Financiën en Begroting, Guy Vanhengel (VLD). De Vlaamse regering neemt, in afwachting van een officieel antwoord van het Rekenhof, geen standpunt in.