Advertentie
Advertentie

Brussels gewest krijgt eigen stedebouwkundige wetgeving

BRUSSEL (tijd) - Het Brussels hoofdstedelijk gebied krijgt een eigen wetgeving inzake stedebouw en ruimtelijke ordening. Het ontwerp van ordonnantie terzake werd gisteren aan de pers voorgesteld. Het voorziet in vier soorten van plannen. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met de sociaal-ekonomische ontwikkeling als de stedebouwkundige planning. Nieuw is ook dat de provincie Brabant elke stedebouwkundige bevoegdheid over Brussel verliest.