"Brussels gewest staat er financieel goed voor'

BRUSSEL (tijd) - Is het Brusselse gewest na de jongste staatshervorming financieel leefbaar? "Ja', luidt het kategorieke antwoord van professor Edgard Van de Velde, docent staatsrecht aan de Ekonomische Hogeschool St.- Aloysius te Brussel en expert inzake de financiële aspekten van de staatshervorming. Hij ziet de financiële toekomst van het hoofdstedelijke gewest veel rooskleuriger in dan de regeringsarchitekten van de jongste staatshervorming. Twee argumenten schragen zijn visie. Ten eerste kan Brussel meer dan de andere gewesten profiteren van de dynamiek van de gewestbelastingen, vooral dan de registratie- en de erfenisrechten. Secundo wordt het gewest meer dan gekompenseerd voor de lasten verbonden met zijn hoofdstedelijke en internationale funktie.