Brussels gewest steunt Promexport

(tijd) - De Brusselse gewestminister voor ekonomie Rufin Grijp heeft zopas een overeenkomst gesloten met Promexport, de vereniging voor exportpromotie van het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB).