Brussels gewest telt 16,3 procent leegstand in kantorenpark

BRUSSEL (tijd) - Het Brussels gewest telt 1,3 miljoen m2 leegstaande kantoorruimtes, wat ongeveer 16,3 procent van het totale park vertegenwoordigt. Volgens voorspellingen zou op korte termijn zelfs een groei tot bijna 20 procent mogelijk zijn. Uitgaande van deze gegevens, samengebracht door het studiebureau BRAT, stelt Charles Picqué, minister-voorzitter van het Brussels hoofdstedelijk gewest, dat men bij uitvoering van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan in zijn huidige vorm geen tekort aan kantoorruimte moet vrezen. Hij pleit wel voor renovatie van het bestaand patrimonium. In de maanden augustus-september 1994 werd een uitvoerige inventaris opgemaakt van de leegstaande bovengrondse oppervlakte in de klassieke kantoorgebouwen in het gewest. Het gewest telde per 1 september 1994 1.200 kantoorgebouwen, goed voor een totale oppervlakte van 7,97 miljoen m2. In deze cijfers is geen rekening gehouden met de in opbouw zijnde kantooroppervlakte. In de enquête, uitgevoerd door BRAT, werd vastgesteld dat 1,30 miljoen m2 kantoorruimte leegstaat, wat neerkomt op 16,3 procent van het totale park. Daarvan is 689.000 m2 gesitueerd in 134 totaal leegstaande gebouwen, terwijl de overige 613.000 m2 zich bevindt in 283 gedeeltelijk leegstaande gebouwen.