Advertentie
Advertentie

Brussels Gewest verdubbelt aantal handelsattachés in buitenland

(belga) - Het Brussels Gewest gaat tegen het eind van 1997 het aantal handelsattachés meer dan verdubbelen, er komen acht nieuwe vertegenwoordigers bij. Het Brussels Gewest gaat ook een beroep doen op een privé-netwerk, dat de Brusselse gewestbelangen in het buitenland zal behartigen. In totaal zullen een dertigtal vertegenwoordigers de belangen van Brussel en de Brusselse bedrijven in het buitenland verdedigen.Buitenlandse handel is een gewestbevoegdheid. Ook Vlaanderen en Wallonië hebben hun vertegenwoordigers in het buitenland, respectievelijk 72 en 59 handelsattachés. In de landen waar Brussel niet gevestigd is, steken deze Vlaamse en Waalse attachés een handje toe. Toch vond de Brusselse minister voor Buitenlandse Handel Rufin Grijp (SP) dat zijn gewest niet kon achterblijven.