Brussels Gewest verhoogt subsidies voor restauratie

(tijd) - Minister-president Charles Picqué van de Brusselse hoofdstedelijke regering heeft een nieuw subsidiëringsstelsel uitgewerkt voor de restauratie van beschermde monumenten, die in handen zijn van de privé-sector. In een aantal gevallen worden de subsidies voor restauratie van 25 naar 40 procent opgetrokken.Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor de restauratie van een beschermd monument in het Brusselse aanspraak maken op de hogere subsidie van 40 procent als het inkomen van de aanvrager, als natuurlijk rechtspersoon, lager ligt dan 1,2 miljoen frank. Als de aanvrager een vzw is of een stichting van openbaar nut met de bescherming van erfgoed als doelstelling, kan ook een subsidie van 40 procent worden toegestaan. Dezelfde regeling geldt als het beschermd goed vijf jaar of langer onbewoond is en als het beschermd interieur tijdens evenementen zoals de Open Monumentendag open is voor het grote publiek.