Advertentie
Advertentie

Brussels Gewest weigertdeel BSE-factuur te betalen

(tijd) - Brussel weigert zijn deel van de BSE-factuur te betalen. De Brusselse minister van Landbouw, Eric Thomas, liet gisteren verstaan dat hij niet wil weten van een prefinanciering van de BSE-maatregelen. Thomas distantieert zich dus van zijn Waalse en Vlaamse collega die op 11 januari wel toestemden met de prefinanciering van de vernietiging van dierlijk afval. De factuur voor Brussel beloopt 23 miljoen frank voor de eerste drie maanden van dit jaar.Het tijdelijk verbod op het gebruik van beendermeel, dat sinds 1 januari van kracht is in Europa, noopt de lidstaten ertoe alle dierlijk afval te vernietigen. Tot hiertoe kon het merendeel van dit afval vermalen worden tot beendermeel en verwerkt in veevoeder. Het Brussels Gewest zal dit bedrag in geen geval betalen, luidt een mededeling van Thomas. Volgens het Brussels Gewest moet de vleessector de kosten voor vernietiging van het slachtafval zelf voor zijn rekening nemen.Europese aanpakIn een antwoord op een parlementaire vraag van europarlementslid Bart Staes (VU/ID) geeft de EU-Raad toe dat de vergoeding voor het inzamelen en vernietigen van risicomateriaal en slachtafval tot concurrentievervalsing kan leiden in Europa. De EU-Raad vraagt de Commissie nauw toe te zien op nationale steunmaatregelen en desgevallend voorstellen voor een Europese aanpak te doen.EU-commissielid voor landbouw Franz Fischler pleitte gisteren op de Grüne Woche in Berlijn voor een duurzamere, ecologischere landbouw. Hij waarschuwde echter dat men niet opnieuw het wiel moet uitvinden. De Europese Commissie verwacht een daling van de verkoop van rundvlees met 10 tot 12 procent dit jaar. Dat komt neer op een minderverkoop van ongeveer 2 miljoen runderen. KV