Brussels gewest wil minder parkeerplaatsen in kantoorgebouwen

(tijd) - De Brusselse gewestregering wil de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen bij kantoorgebouwen beperken. Op dit ogenblik geldt de omzendbrief "De Saeger' van 17 juni 1970 terzake. Die heeft het over een teoretisch minimum van 1 partikuliere parkeerplaats per 50 m2 (1P/50 m2), zonder evenwel een maximum vast te leggen. De nieuwe reglementering moet een bovengrens voor het aantal toegestane parkeerplaatsen bepalen.