Advertentie
Advertentie

Brussels parket blijft conclusies commissie-Dutroux aanvechten

(belga) - Minister van Justitie De Clerck had donderdagavond een onderhoud met Brusselse parketmagistraten, die in een nota aan de minister de conclusies van de commissie-Dutroux bekritiseerd hadden. De magistraten menen dat er inzake individuele verantwoordelijkheden 'onvolledige' en 'gerichte' conclusies zijn geformuleerd. Beide partijen kwaemn overeen dat zij samen een praktische nota zullen opstellen over de noden van het Brusselse parket. De minister beloofde op basis van de nota de nodige werkingsmiddelen vrij te zullen maken.De Brusselse parketmagistraten wezen er donderdag in een nota aan minister De Clerck op dat de wetgever mee verantwoordelijk is voor het falen van justitie. Ze hekelen het chronisch gebrek aan mensen en middelen en het onaangepaste wettelijke instrumentarium. Als gevolg menen de parketmagistraten dat de commissieleden onvoldoende garanties voor objectiviteit konden bieden. Bovendien is de wetgever hier - als medeverantwoordelijke voor het falen van justitie - rechter en partij, wat strijdig is met de meest elementaire rechtsregel. Ze vragen minister De Clerck om een interne audit met het oog op een onpartijdige en volledige inventarisering van de problemen.