Advertentie
Advertentie

Brusselse begroting "in evenwicht'

BRUSSEL (tijd) - Het Brusselse gewest blijft met de begroting '91 onder het natuurlijk tekort en onder het tekort dat aanvaard wordt in het advies van de Hoge Raad voor Financiën. Bovendien wordt de debudgettering verder afgebouwd tot nog slechts 2 miljard fr. De extra ademruimte heeft de Brusselse executieve vooral te danken aan de gevoelige meeropbrengsten van de registratierechten, een gevolg van de immobiliënboom.