Advertentie
Advertentie

Brusselse begroting voor 1999 goedgekeurd

(tijd) - De Brusselse regering keurde gisteren zowel de aangepaste begroting van dit jaar als de initiële begroting van volgend jaar goed. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal volgens het goedgekeurde ontwerp volgend jaar nog een tekort van 2,3 miljard hebben, wat 300 miljoen beter is dan de norm die de Hoge Raad voor Financiën voorschrijft.Noch de aangepaste begroting voor dit jaar, noch de initiële begroting van volgend jaar bevatten nieuwe belastingen.