Brusselse executieve wil gemeentelijk beleid saneren

BRUSSEL (tijd) - De executieve van het Brussels gewest heeft gisteren besloten om een scherper toezicht uit te oefenen op het beleid van de 19 gemeenten. Met dit beleid wil de executieve voorkomen dat de gemeenten opnieuw in moeilijkheden zouden geraken. Wel wil de executieve op een positieve wijze van haar voogdij gebruik maken. In plaats van sancties te treffen, zullen beleidsvoorstellen worden gedaan. De Brusselse executieve vraagt verder aan de nationale regering om zo vlug mogelijk een beslissing te nemen over de TGV.