"Brusselse gezondheidszorg kan nu écht tweetalig worden'

Tegen 30 juni moeten de Brusselse privé-instellingen in de sektor van de gezondheidszorg de keuze maken of ze bicommunautair blijven, dit wil zeggen afhangen van zowel Franse als Vlaamse gemeenschap, dan wel unicommunautair worden, wat betekent dat ze voortaan slechts door één enkele gemeenschap worden erkend en gesubsidieerd. De keuze die de Vlaamse gemeenschapsminister voor Brusselse aangelegenheden en volksgezondheid, Hugo Weckx, de Vlaams Brusselse instellingen advizeert, verschilt naargelang het soort instelling: unicommunatair voor de ambulante opvang en konsultatiebureaus, bicomunautair voor de akute verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen), een kombinatie van beide voor de residentiële opvang (rustoorden, gehandicapteninstellingen,...). Voor Weckx komt het er op aan de bicommunautaire sektor niet over te laten aan de franstaligen. Hij is ervan overtuigd dat de nieuwe Brusselse strukturen de instrumenten opleveren om een echte tweetaligheid van die sektor af te dwingen.